پخش عمده موزاییک کف پارکینگ

شرکت های تولید کننده موزاییک حیاطی ساده کف پارکینگ کالای خود را به صورت عمده به مغازه دارن و قرفه داردن در بازار های عرضه موزائیک پخش می کنند.تقاضای بالای درخواستی از طرف خریداران ،شرکت های تولید کننده را وادار به تولید بیشتر و عرضه به صورت عمده می کند. پخش عمده باعث کاهش قیمت محصول می شود.موزاییک ضد سایش کف پارکینگ به دلیل استهلاک بالا بیشترین میزان تعویض و خرید را دارد.