قیمت فروش موزاییک لاشه

منظور از موزاییک حیاطی ساده چیست ؟ چه تفاوت هایی میان این مدل و مدل طرح دار وجوددارد؟
به طور کلی می توان طرح و مدل های این نوع موزائیک را به دسته زیادی تقسیم بندی کرد از جمله : موزائيك لاشه مرمر که کاربرد بسیاری در ساختمانها دارد. موزائيك لاشه پرطاووسی و موزاییک ارومیه لاشه خوب سنگان که در بازار های سنگ و موزائیک نام های شناخته شده ای هستند. قیمت این نوع موزائیک بسته به میزان رضایتمندی مشتری دارد