قیمت خرید بهترین موزائیک در اینترنت

قیمت خرید بهترین موزاییک را در اینترنت و با تماس با همکاران ما جویا شوید.
روشهای تولید موزاییک ضد سایش :
1 ) روش پرسی :
در این مورد اعمال فشار با استفاده از دستگاه پرس باعث ایجاد تراکم در موزاییک می شود. که این فشار بسته به ابعاد و نوع سنگ دانه های به کار رفته متغییر می باشد. موزاییک هایی که از این طریق تولید می شوند حتما نیاز به ساب خوردن دارند. (دو قشری)
2 ) روش ویبره ای:
در این مورد اصلا فشاری وجود ندارد و عمل تراکم و یکنواخت سازی به کمک دستگاه لرزاننده انجام می گیرد و معملا به علت داشتن سطحی صاف نیاز به ساب ندارد اما نوعی از موزاییک حیاط ویبره ای هستند که در آنها سنگ تزیینی به کار رفته است و عمل سایش بر روی آنها انجام می گیرد. ( تک قشری)