قیمت انواع موزاییک طرح چوب

موزاییک های طرح چوب و موزاییک طرح دار از نظر مقاومت در چه سطحی می باشند؟ قیمت موزاییک های طرح چوب بر اساس چه فاکتور هایی تعیین می شوند؟

موزاییک های طرح چوب از نظر مقاومت بسیار عالی می باشند زیرا از مواد اولیه بسیار مرغوبی تولید می شوند و سیمان به کار رفته شده است.

در این موزاییک ها از نوع درجه یک آن هستند این موزاییک ها در قیمت های مختلفی در بازار به فروش می رسند که قیمت بر اساس کیفیت موزاییک تعیین می شوند.