فروش انواع موزاییک چوبی

موزائیک های چوبی به عنوان تزئین کننده و محافظ کاربردهای زیادی دارند برای مثال می توان بر روی نمای برخی ساختمان ها موزائیک کاری چوبی را دید.

در کنار موزاییک های چوبی، موزاییک پلیمری، موزاییک زرد و موزاییک سنگی نیز طرفداران بسیاری را در بازار فروش آن دارا می باشد.

همچنین در بعضی ستون ها برای جلوگیری از آسیب دیدن افراد و مصالح به کار رفته از روکش موزائیک چوب استفاده می شود.

موزائیک های چوبی به عنوان تزئین کننده و محافظ کاربردهای زیادی دارند برای مثال می توان بر روی نمای برخی ساختمان ها موزائیک کاری چوبی را دید موزاییک طرح دار نمونه ای از موزاییکهای با کیفیت و شیک می باشد.

همچنین در بعضی ستون ها برای جلوگیری از آسیب دیدن افراد و مصالح به کار رفته از روکش موزائیک چوب استفاده می شود.