فروش انواع موزاییک ضد سایش

امروزه استفاده از موزاییک ضد سایش در بسیاری از اماکن متداول شده است. اما کمت کسی به میزان ساییدگی آن توجه می کند.
خیابان ها و پارک ها بیشترین نقاط مورد استفاده از این نوع موزاییک حیاطی ساده هستند.با توجه به تولید طرح های جدید از این نوع موزائیک می توان تنوع رنگ های زیبایی را در سطح شهر و اماکن عمومی به وجود آورد و در زیبا سازی شهر موثر بود.