فروش استثنایی اینترنتی انواع موزائیک

فروش استثنایی اینترنتی انواع موزائیک از طریق این سایت توسط همکاران مجرب ما امکان پذیر است.
موزائیک کف پوشی است متراکم ، در حقیقت یک جور بتن است که تراکم خود را یا از طریق فشار پرسی و یا از طریق لرزش به دست می آورد و از ماسه ، سیمان ، سنگ دانه، پودر سنگ و آب در ابعاد و طرحهای گوناگون وجود دارد. به طور کلی موزاییک ضد سایش از دو سطح تشکیل شده است : 1) لایه رویه و یا رنگ موزائیک : این لایه که نقش موزائیک را تشکیل می دهد و در آن از پودر سنگ ، سیمان، آب و از ترکیبات دانه بندی شده و رنگی استفاده شده است . 2) لایه زیرین یا نارین: این لایه از موزاییک حیاطی ساده دارای ضخامت بیشتری نسب به لایه رویه می باشد نقش تحمل فشار را نیز بر عهده دارد. و مانند لایه رویه از سیمان ،آب و ماسه تشکیل شده است.