فرش 6 متری فانتزی که خاک نمی تواند در آن نفوذ نمی کند

ما باید به اصلاح درک خود از انتشارات شیمیایی از فرش ها در محیط داخلی، به ویژه برای آلاینده های نوظهور ادامه دهیم.

همچنین باید واکنش‌های شیمیایی روی فرش، از جمله واکنش‌های آبی در لایه‌های آب روی سطوح متخلخل داخلی را درک کنیم.

علاوه بر این، کار اندازه‌گیری انتشار VOC از فرش برای مشخص کردن مواد جدید و فرآیندهای تولیدی که به بازار معرفی می‌شوند همچنان مهم خواهد بود.

مکانیسم و میزان انتقال PFAS و سایر SVOCها از فرش 6 متری فانتزی به هوا و گرد و غبار داخل خانه به خوبی تعریف نشده است.

فرش اغلب به عنوان منبع احتمالی قرار گرفتن در معرض برخی از این ترکیبات ذکر می شود، اما مکانیسم (مانند ساییدگی، انتشار، تقسیم به ذرات معلق در هوا و گرد و غبار ته نشین شده و غیره) و میزان انتقال از فرش به هوا و گرد و غبار به خوبی شناخته نشده است.

مطالعاتی برای بررسی مکانیسم ها و اثرات متقابل اکسیدان فرش فراتر از ازن مورد نیاز است. اهمیت شیمی ناهمگن در تأثیر سطوح گونه‌های نیتروژن فعال در اتمسفرهای بیرونی، بررسی بیشتر فرش را به‌عنوان ماده‌ای با سطح بالا که ممکن است بر سطوح گونه‌های نیتروژن فعال در داخل خانه تأثیر بگذارد، وادار می‌کند.

چندین مطالعه میزان رسوب دی اکسید نیتروژن (NO2) را به فرش ها گزارش کرده و شواهدی برای تشکیل اسید نیتروژن (HONO) به دلیل تعامل NO2 و آب جذب شده در سطح روی فرش نشان می دهد.

به نظر می رسد یک مطالعه میدانی اخیر در یک محل سکونت این را تایید می کند، که نشان می دهد سطوح HONO داخلی توسط تعادل سطح گاز هدایت می شود.

اگرچه نوع کفپوش مشخص نشده است، اما فرش ها مواد متخلخلی هستند که می توانند آب را در شرایط رطوبت بالا جذب کنند.

یک مطالعه اخیر همچنین به پتانسیل تولید HONO از سطوح داخلی که تحت تأثیر حضور محصولات تمیز کننده قرار می گیرد اشاره می کند.