شرکت ساخت موزاییک ضد سایش

آیا تاکنون با انواع موزاییک حیاطی ساده ضد سایش آشنایی دارید؟ آیا می دانید از موزائیک ضد سایش برای چه مکان هایی استفاده می شود؟آیا تمایل به استفاده از موزاییک ضد سایش دارید؟
موزائیک ضد سایش همان وطر که از نامش مشخص است موزائیکی است که بر خلاف موزائیک های معمولی کمتر سائیده می شود و یا اثر سائیدگی بسیار خفیفی دارد. معمولا شرکت ساخت موزاییک ارومیه ضد سایش این نوع موزاییک ها را برای مکان های پررفت آمد که به سرعت دچار ساییدگی می شوند طراحی کرده است.