شرکت انواع موزاییک تراس میبد

شرکت میبد تولید کننده انواع موزاییک نظیر، موزاییک زرد، موزاییک طرح دار، موزاییک سنگی و غیره است که انواع موزاییک برای کاربرد در تراس را تولید کرده و توسط نمایندگان خود توزیع می کند.

تراس در اصطلاع فارسی به بهار خواب اطلاق می شود و تفاوت آن با بالکن این است که تراس جزو مشاعات خانه بوده و در مساحت ساختمان محاسبه نمی شود.

اما بالکن جزو مساحت خانه محسوب می شود و در قیمت گذاری دارای قیمت ملک را دارد.

تراس مکانی است که از آن در آپارتمانها و یا کنار استخرها استفاده می شود و چون یا در برابر فضای بیرون در برابر گرما و سرما و یا آب و رطوبت قرار دارد، برای کف آن از انواع موزاییک زرد که کفپوش محکمی است استفاده می گردد.

شرکت میبد یزد نیز از کارخانجاتی است که انواع موزاییک تراس را با قیمتها و ابعاد متفاوت توسط نمایندگان خود به فروش می رساند.