سایت خرید اینترنتی انواع موزائیک

برای خرید اینترنتی انواع موزاییک حیاطی ساده در طرح و رنگ های متنوع به سایت اینترنتی ما مراجعه کنید.

نوع دیگر موزاییککه بیشتر درکشورهای آلمان و ایتالیا تولید شده تک لایه بوده وبه علت وزن کم در ساختمانهای چندین طبقه ازآن استفاده می شود این نوع موزاییک فاقدقسمت زیرین یا نارین است و در آن سنگ دانه های بسیار ریز استفاده شده است ولی به طورکلی روش تولید آن مانند موزاییک ضد سایش می باشد و در قسمت پرس نیز در زیر پرس کانالهایی وجود دارد که بر روی آناست که پرس شده و آن کاملا خارج می شود.

موزاییکی است که در سطح رویه آن به اشکال مختلف دارای فرورفتگی و برجستگی بوده و به عنوانه فرش کف پیاده رو و محوطه استفاده می شود.