خرید موزاییک به صورت عمده

در مراکز فروش موزاییک، انواع موزاییک ضد سایش، رنگارنگ، بتنی و شسته به صورت عمده و با قیمت ارزان خرید و فروش می شوند.
انواع موزائیک در تولیدی های کشور تولید می شوند و با قیمت های مختلف به فروش می رسند، دلیل تفاوت قیمت موزاییک ها به دلیل تفاوت در نحوه تولید و نوع کاربری آن ها می باشد.
مواد اولیه و اصلی موزاییک آب و سیمان است و در همه موزاییک حیاطی ساده بیس و پایه ی اصلی مصالح را این مواد تشکیل می دهند، البته در نوع های مختلف مواد دیگری استفاده می شود. برای مثال در موزاییک رنگارنگ از سنگ ریزه های رنگی برای ایجاد طرح در موزاییک استفاده می شود وکه بیشتر ایجاد کننده ی نقش و زیبایی ظاهری در موزاییک ها هستند.