تولید کننده موزاییک ساختمانی

ساختمان محل کار و زندگی خود را با مصالح کدام تولید کننده ساختمانی مثل تولید کننده موزاییک بسازیم که امنیت بیشتری در برابر زلزله داشته باشه؟

یکی از چیزهای مهمی که موقع خرید مصالح ساختمانی نظیر موزاییک سنگی، موزاییک طرح دار، موزاییک پلیمری و غیره باید مد نظر بگیریم میزان قدرت و ایستادگی در برابر تکانش و زلزله هست.

به نظر شما موزاییک سنگی به کار رفته در یک ساختمان جدا از برتر بودن برند تولید کننده آن بر مقاومت ساختمان در برابر زلزله اثر دارد؟ انواع مختلفی از موزاییک را می توان در فضای ساختمان استفاده نمود نظیر، موزاییک طرح دار، موزاییک سنگی، موزاییک واش بتن و غیره.