تولید کننده انواع موزاییک طرح گرانیت شیراز

موزاییک انواع گوناگون دارد که موزاییک طرح گرانیت یکی از انواع موزاییک است که توسط تولیدکننده موزاییک در شیراز تولید و توزیع می گردد.
موزاییک فشرده یک بتن متراکم شده است که از طریق اعمال فشار از طریق دستگاه های پرس و یا از روش لرزشی تولید می گردد. موزاییک طرح گرانیت یک نوع موزاییک گرانیت پرسی است که از طریق فشار تولید شده است و تولید کنندگان این نوع موزاییک باید با در اختیار داشتن دستگاه های پرس، مخلوط سیمان، ماسه، پودر سنگ و آب را در ابعاد مختلف تحت فشار و پرس قرار داده تا موزاییک طرح گرانیت تولید گردد. موزاییک ارومیه از مدلهایی است که باید بعد از خارج شدن از قالب، از طریق فشار آب و یا برسهای سیمی مخصوص، نیاز به ساب خوردن دارند.