تولید بهترین موزاییک لاشه مرمر

تولید بهترین موزاییک طرح دار، لاشه مرمر نیاز مبرم به استفاده از بهترین مواد اولیه دارد.

بیشتر ساخت این نوع از موزاییک ها در شهر اصفهان انجام می شود این نوع موزائیک در ابعاد و ضخامت های گوناگون در بسیاری از مکان ها قابل استفاده می باشد.

از مواد مصررفی در ساخت این نوع موزائیک می توان به : مواد مصرفی: سیمان سفید ، پودر سنگ و سنگ مرمر کرمان اشاره کرد که در میفیت بخشی به کالا موثر هستند.