تولید انواع موزائیک با کیفیت

ما گام ها را چیره دستانه بر می داریم.افتخار ما این است که موزاییک ضد سایش را با بالاترین کیفیت برای مشتریان گرامی تولید کنیم و انتخاب شما مشتری گرامی است که از سایت اینترنتی ما موزاییک مورد نطر خود را سفارش دهید.
ما در تولید موزاییک حیاطی ساده از بتنی با عیار سیمان بالای ۵۰۰ کیلوگرم در هر مترمکعب استفاده میکنیم، دلیل آن هم استفاده از مصالح ریزدانه که برای پوشش دانه ها سیمان بیشتری نیاز دارند و نتیجه آن ۷۰٪ مقاومت خمشی بالاتر از استاندارد توصیه شده در نشریه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد. در این نشریه مقاومت خمشی ۴۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع مورد تایید میباشد، که ما توانسته ایم با تجربیات به دست آمده آنرا به حداقل ۷۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع برسانیم.