بزرگترین تولیدی موزاییک ساختمانی

یکی از پر کاربردترین مصالح ساختمانی می‌باشد که در مدل ها و طرح های گوناگون در بازار عرضه می شوند موزاییک های ساختمانی و موزاییک سنگی هستند که در انواع طرح های گوناگون ارائه می شوند.

انواع موزائیک های ساختمانی مانند: موزاییک زرد از گذشته تا به حال دچار تغییرات بسیاری شده اند.

به طور مثال در مواد اولیه آنها و استحکام آنها دگرگونی های زیادی را شاهد بوده ایم با توجه به روش ساخت هر موزائیک می توان از خصوصیات آن مطلع شد.