بازار تولید موزاییک ضد یخ

بازار تولید موزاییک فشرده در فصول سرما بسیار پر رونق تر از فصول دیگر و همچنین درخواست ها نیز بیشتر می باشد.
هیدراتاسیون سیمان واکنشی گرمازا است و روند سریع بالا رفتن مقاومت های موزائیک استفاده می شود. همچنین با استفاده از این نوع موزاییک ارومیه در فصل زمستان با مشکلاتی از قبیل یخ زدگی و ترک خوردگی موزاییک ها جلوگیری کنید.